Створення предметних та ключових навичок шляхом дослідження літератури місцевості