Застосування квадратичної функції для відображення реальних процесів